I dag har «Frøyfart» ti ordinære turer til og fra Froan i løpet avuka. Med det nye ruteopplegget som trer i kraft 1. februar neste år, er detlagt opp til hele 17 turer i uka med den nye kombibåten. Men til tross fordenne økningen: folk i de såkalte nordværene har vært svært misfornøyde medhvordan det skal bli. De mister nemlig sin direktetilknytning til Sistanda, dadet er lagt opp til at Dyrøya skal være eneste knutepunkt med øyrekka.

Frøya kommune har fått Asplan Viak til å utarbeidet et rapport somviser hva som skal til for at folket i øyrekka får et tilfredstillendekollektivtilbud, og sett dette opp mot de rammene som er satt fra fylket. Medutgangspunkt i rapporten har Trafikkrådet utformet en ni punker langinnstilling på hvordan rutene man vil sette i gang 1 februar neste år, kanendres slik at de tjener folkets behov på en bedre måte.

Her foreslås det at man reduserer antallet turer til Froan, mot atdet man sparer inn går til å betale omkostningene ved å beholde Siholmen påSistranda som anløpsted for en stor del av froanturene.

Sverre Haarstad, som representerer Froan i Frøya trafikkråd sier rettut at man ikke trenger alle de turene Atb har satt opp i den nye ruta.

- Det er jo ingen vits i å sette opp turer som folk ikke har behovfor. For oss har det vært greit nok å få beholde de turene vi har i dag, sålenge vi kommer oss direkte til Sistranda, sier Sverre Haarstad.

I rapporten vises det til at fylket sparer 1,3 millioner kroner vedå legge ned Siholmen som anløpsted, og flytte froantrafikken til Dyrøya. MenHaarstad peker på at man vil spare det mangedobbelte ved å kutte ned antalletfroanturer, og la dem få beholde Siholmen.

- En tur koster cirka 15.000. Tar man bort syv turer, sparer manover 100.000 i uka. I løpet av ett år blir det over 5 millioner kroner, sierHaarstad, som også påpeker at fylket uansett må ha en leieavtale for Siholmenhvis sularuta skal fortsette å gå innom Sistranda.

Trafikkrådets innstilling skal behandles av kommunestyretførstkommende torsdag. Innstillinga er i ni punkter, og har blant annet forslagom tidligere avganger fra sørværene om morgenene og seinere avganger fra Dyrøyapå ettermiddag/kveld. Hvis kommunestyret stiller seg bak forslagene, blir detopp til fylkeskommune/Atb å finne ut om de kan gå med på endringene.