- Vi har aldri vært oppe i slike tall. Det er en veldig høy byggeaktivitet på Frøya, sier teknisk sjef Andreas Kvingedal.

Tallene han viser til er inntektene kommunen har tatt inn i byggesaksgebyrer. For 2013 hadde de budsjettert med å ta inn 1.45 millioner kroner. Man ender opp med nesten en million mer: ca 2.4 millioner.

Frøya kommune er i ferd med å øke antallet byggesaksbehandlere fra en til to. Den nye stillingen er selvfinansierende. Man regner med at inntektene vil ligge på samme høye nivå også framover, og dermed finansiere de to byggesaksbehandlerne man skal ha.

- Vi har jo hatt noen store byggesaker det siste året, som hotellet og kultur- og kompetansesenteret. Men det er den generelt høye byggeaktiviteten som drar av gårde. Det bygges boliger på Hammarvika, i Beinskardet og på Dørvikan, og det er flere boligfelt på gang. Med den tilflyttinga vi har hatt, så sier det seg at også byggeaktiviteten blir høy framover, sier Andreas Kvingedal.

Også inntektene på kart- og oppmåling viser den høye aktiviteten. Her var det budsjettert med 1,34 millioner i inntekter, mens man ender opp med ca 1.7 millioner.