Hitra kommunestyre godkjente i siste møte en låneavtale med Akva Group ASA om låneopptak for kr. 5.130.000,- til opparbeidelse av ervervet tomt på Kalvøya.

Lånet sikres med 2. prioritets pant i eiendommen, og skal nedbetales over en periode på maksimum 10 år. Rentebetingelsene er lik de tilenhver tid gjeldende betingelser Hitra kommune har ovenfor sine finansieringsforbindelser, men tillagt et årlig administrasjonsgebyr på 1 % av lånets opprinnelige pålydende.