Det ytterste været i Frøya kommune har mange faste hyttefolk, og mange turister velger å ta turen over Frohavet til Halten på sommers tid. I dag gikk den siste ordinære turen med «Frøyfart» for denne sesongen.

I juni-juli-august har det gått tre turer i uka: tirsdag, fredag og søndag. Men i det nye ruteopplegget som settes i drift februar neste år, var tirsdagsturen tatt bort. Dette fikk Haltenstiftelsen til å reagere.

Rådleder Geir Jarle Sirås forteller at bortfall av tirsdagsruta ville blitt et stort tilbakeskritt, og sette en stopper for planer som er lagt.

- Det jobbes blant annet med å legge til rette for kurs og konferanser på Halten, der bedrifter kan ta turen og være fra tirsdag til fredag, forteller Sirås.

Styret har også lagt planer for vannrensing på Halten. En reduksjon i rutetilbudet ville gjort det vanskeligere å ta den investeringen.

I sommer tok Sirås kontakt med både politikere og adminstrasjon i fylkeskommunen og Atb, og etter noen møter han beskriver som svært konstruktive, er det nå klart at tirsdagsruta skal kjøres også sommeren 2014.

- Den skal evalueres etter neste sommer, men nå legges den inn i ruteplanen, og jeg har tro på at tirsdagsruta blir videreført også etter 2014, sier Geir Jarle Sirås.