Flere foreldre og elever fra Barman skole hadde møtt opp i kommunestyresalen i dag, da politikerne behandlet saken om midlertidig skolestruktur ved Barman oppvekstsenter, der rådmannens innstilling var å midlertidig videreføre 1.5.- skole ved Barman.

Men saken har etter behandling i  oppvekstkomiteen og formannskapet endret seg til å bli en sak om permanent skolestruktur, og innstillingen til kommunestyret var at Barman skole skal tilbake til 1.-7 skole fra 2015.

- Det viktigste er at vi må sørge for stabilitet, slik at foreldre, elever og ansatte vet hva de har å forholde seg til, sa Audun Liland (V), som opprinnelig la frem forslaget om 1.-7.-skole på vegne av Venstre og Frp.

Det la også flertallet av kommunestyrepolitikerne vekt på i dag, da de argumenterte for hvorfor de ville stemme for at Barman skole burde bli 1.-7.- skole.

Leder i Barman FAU, Naftali Vollan, var glad da saken ble avgjort slik hun ønsket.

- Dette betyr at ungene for ro til å utvikle seg. Det er det viktigste for meg. Dette var gledelig, sier Vollan.