Han har klaget på lukta fra fabrikken - nå blir han fabrikksjefen