Har startet spleiselag etter at hytta brant ned til grunnen