Sørensen slutter som COO i Åkerblå, går over i ny rolle