Det blåser friskt i kastene på Titran, og det er stor fare for at glør fra det nedbrente bolighuset kan antenne en ny brann.

Brannvesenet har sjekket de nærliggende boligene med infrarødt kamera for å eventuelt avdekke varme.

Samtidig har man gått streifvakter i terrenget på Titran for å finne mulige glør som kan ligge der.

Lokalavisa har vært på Titran i kveld, og der er befolkningen bekymret.

- Selv om det ikke er noe som tyder på at brannene er påsatt, blir det til at man tenker sitt, sier en titterværing til lokalavisa.

Bolighuset er helt utbrent.

NY BOLIGBRANN PÅ TITRAN