Hitra kommunestyre for 2015-2019 holdt sitt første ordinære møte torsdag.

De første oppgavene til de nye og gamle politikerne var blant annet å velge medlemmer til komiteer og utvalg, etter tilrådning fra Hitra valgnemd.

Dette er sammensetningen av de ulike komiteer og utvalg:

Oppvekstkomite:

Leder: Sigbjørn Glørstad - AP

Nestleder: Ida Karoline Broholm - AP

Espen Arntsberg- AP

Tor Johan Sagøy – H

Kirsten Kjørsvik - SP

Helse- og omsorgskomite:

Leder: Torfinn Stub – V

Nestleder: Ann-Bjørg Strøm – KrF

Kalairasan Seenithamby – AP

Miriam Baglund – MDGJan Egil Handberg – PP

Teknisk komite:

Leder: Dag Willmann - H

Nestleder: Arnt Breivoll - AP

Hege Lie Rønningen - AP

Otto J. Lien – PP

Synnøve Hanssen - PP

Eldres råd/Brukerråd:

Leder: Tore Knut Meland

Nestleder: Bjørg Brasøy

Trond Ole Faxvaag

Ragnhild Reitan

Einar Brendboe

Kari Glørstad

Otto Raum Eide