Ordfører Ole Haugen har fått en orientering fra rådmannen om at hun er muntlig orientert fra UDI om at det vil komme 140 asylsøkere til Hitra fra 1.desember.

Haugen har tidligere sagt til lokalavisa at han forholder seg til Hitra kommunes vedtak om å ta i mot maks 50 asylsøkere, inntil kommunestyret vedtar noe annet.

- Trenger ikke informere eller diskutere

- Hvordan blir det politiske løpet fremover?

- Det er naturlig å begynne drøfting i formannskapet tirsdag (i dag). Hvis jeg forsto rådmannen riktig, sa har UDI sagt at de ikke trenger å ha noen informasjonsrunde eller diskusjon med Hitra kommune, fordi vårt synspunkt er godt kjent fra før. Det irriterer og overrasker meg at de oppfører seg slik, når statsministeren nylig har sagt at man må ha en god dialog med kommunene for å få en god forankring i lokalsamfunnet. Hvis det stemmer så opplever jeg det som arrogant og truende, sier Haugen.

- Hvorfor opplever du det som truende?

- Fordi det er en måte å kommunisere på som er langt unna den dialog, respekt og forståelse man skal ha for lokalsamfunnet de skal inn i. De hører hva vi sier, men bryr seg ikke likevel. Det er respektløst å bare melde om at de har bestemt seg for et mottak på 140 asylsøkere, mener Haugen.

- Vil det være aktuelt å komme med noen mottrekk til UDI?

- Vi har allerede fremført argumenter om at Hitra kommune ikke har kapasitet til å ta imot flere enn 50 asylsøkere. Vi har også påpekt begrensninger i bygningsmassen både fysisk, og med hensyn til nabolaget. Og vi er kjent med at UDI selv har stilt nye og strenge krav i forhold til brannsikring der de krever sprinkleranlegg i bygninger med mer en 20 asylsøkere. Hvis det stemmer at det ikke er sprinkleranlegg må vi forvente at det er på plass før asylsøkerne kommer. Vi må forvente at de ikke går på akkord med sine egne retningslinjer, sier Haugen.

- Hva om det kommer 140 asylsøkere?

- Det forandrer ingenting på tjenesteapparatet til kommunen. Det er for det første erkjent at vi allerede har utfordringer med sterk arbeidsinnvandring og mottak av flyktninger. Det andre er budsjettsituasjonen vi har fått knyttet til statsbudsjettet. Det gjør det ikke enklere å få på plass gode nok tjenester som forventes fra dag en, mener Haugen.

- Hva om Hitra kommune får nok ressurser fra staten?

- Jeg registrerer at det er en forskjell på meningene om nok ressurser. UDI og staten mener det følger nok penger med. Men vi mener mildt sagt det blir utfordrende for kommunen med de ressursene det tilbyr, sier Haugen.

Tilsvarer 25.000 asysøkere i Trondheim

- Jeg ser at rådmannen sier velkommen til asylsøkere som måtte komme. Det mener vi også fra politisk side, men med klare begrensninger. Vi klarer ikke å ta imot 140, det er for stort antall. Vi må huske at 140 asylsøkere tilsvarer et mottak på nesten 6.000 plasser hvis vi sammenligner Hitra med en by på størrelse med Trondheim. Og hvis vi sammenligner Fillan med Trondheim så vil et tilsvarende mottak i Trondheim få 25.000 asylsøkere. Da ser vi at antallet er tatt ut av alle proporsjoner. Hvis Trondheim hadde fått et så stort mottak ville vi fått høre at det ville vært mer enn hva de evner, mener Haugen.