Klagenemnda for offentlige anskaffelser har bedt om informasjon fra Hitra kommune etter at Ruta entreprenør AS har klaget inn kommunen i forbindelse med anbudsprosessen på ny barnehage i Fillan. Ruta entreprenør mener kommunen har brutt regelverket ved å avvise deres tilbud.

- Vi mener at vårt tilbud ville gitt høyeste score dersom det hadde blitt evaluert, og at vi således burde blitt tildelt oppdraget, skriver Ruta i klagen. Firmaet mener deres anbud synliggjorde at de oppfylte alle kvalifikasjonskriteriene og dermed ikke burde blitt avvist.

Det er ikke kjent hvordan Hitra kommune stiller seg til kravet. Det er Stjern entreprenør som ble tildelt oppdraget.