Statens vegvesen bestemte i samråd med entreprenørfirmaet Hitra anleggsservice før jul at arbeidet med å bytte ut kulverten i Lakselva på Fv. 714 ved Fillan skulle forskyves til nyåret. Likevel var det usikkerhetsmoment rundt vannstanden i elva.

- Vi har bestemt oss for helga 15.-18. januar, men vi er prisgitt værforhold og at vann-nivået er lavere enn nå for at arbeidet kan gjennomføres den helga, sa prosjektleder Andreas Tessem i Statens vegvesen til lokalavisa i desember. I dag melder Statens vegvesen at utviklinga på været har vært god og at man forholder seg til planen.

- På grunn av det tørre og kalde været den siste uka, er det nå lav vannstand i Lakselva. Langtidsvarselet melder at det kalde og tørre været skal vare til ut neste uke. Forholdene er gode for anleggsarbeidet nå, sier prosjektleder Tessem til vegesen.no.

Arbeidet er planlagt å foregå fra kl. 6 fredag 15. januar og avsluttes kl. 18 mandag 18. januar. Fv. 714 må stenges forbi anleggsområdet. Dersom arbeidet blir ferdig før planen, åpnes veien for trafikk.

Vegvesenet forklarer at det blir ei travel langhelg med anleggsarbeid.

- Dagens stålrørkulvert har vært utsatt for sterk korrosjon og må skiftes ut. Først må vegen over og kulverten graves bort. Byggegropa tørrlegges ved at Lakselva føres i et midlertidig rør på siden av byggegropa, og pumper vil også bli brukt hvis det er behov for det. Den nye rørkulverten i plast legges inn, grus, pukk og fiberduk legges rundt hele røret, og de gamle fyllmassene vil bli gjenbrukt for å bygge opp vegen igjen, forklarer vegvesenet.

Når stålrøret er byttet ut, vil trafikken gå som normalt igjen.

- Asfaltering vil bli utført til våren. Men som et midlertidig tiltak nå i vinter vil det bli lagt ut knust asfalt som vegdekke over brua, forklarer Tessem.