Kjører du fv. 381 fra Vikstrøm via Melandsjø til Straumkrysset på Hitra, har du vikeplikt for alle som kjører inn fra høyre. Men det er mange som tror det er forkjørsvei på den 19 kilometer lange strekningen.

Kan hindre ulykker

Hitra trafikksikkerhetsutvalg vedtok derfor i 2014 jobbe for å innføre forkjørsveiregulering på hele strekningen. Trafikksikkerhetsutvalget mente bilister på fylkesveien, som i dag har vikeplikt for trafikk som kjører inn på veien fra høyre, kan oppfatte veien som en forkjørsvei. Veien har skarpe svinger og et uoversiktlig trafikkbilde, og en regulering til forkjørsvei kan hindre ulykker.

Nå vil Statens vegvesen det samme, og ber om uttalelse fra Hitra kommune, fylkeskommunen og politiet, før det vedtar å gjøre om fv.381 til forkjørsvei.

Vil unngå enhver tvil

- Med bakgrunn i gjeldende regelverk for etablering av forkjørsveier, finner vi det riktig å fremme forslag om å innføre forkjørsvegregulering langs fv. 381 på strekningen fra Vikstraum til Straum i Hitra kommune. Vi har for øvrig fått klare signaler fra Vegdirektoratet om at de ønsker at veier som klart framstår som forkjørsveier blir regulert deretter, for å unngå enhver tvil mht. høyreregel/vikepliktsforhold, skriver veivesenet.