Ungdommer hedres for engasjementet og for omtanken

foto