Går inn i markedet for brann- og redningsbåter

foto