Slik skal skoleskyssen gjøres trygg for å unngå smitte

foto