- Jeg synes ikke ideen om å bruke det til hybelleiligheter er særlig god. Men jeg mener kommunen bør vurdere å kjøpe og bruke det til eldre pluss-boliger, sier Hallgeir Bremnes

Med eldre-pluss mener han omsorgsboliger med mulighet for tilsyn.

- Men også gjennomgangsboliger kan være aktuelt, legger han til.

Hitra-Frøya forteller i sin papirutgave i dag at ordfører Berit Flåmo har vært styreleder for Hotell Frøya helt fram til hun ble ordfører, og vil kjenne seg inhabil i behandlingen av en sak om kommunalt kjøp av hotellbygget.

Kommuneadministrasjonen og hotell-ledelsen har hatt samtaler, der det diskuteres mulig samdrift og samlokalisering av nytt kulturhus og nytt hotell. Hotell Frøya har satt som betingelse at kommunen kjøper ut deres nåværende hotellbygg.

Mens andre politikere HF har snakket med, er svært avmålte til initiativet, mener Hallgeir Bremnes denne saken nå bør tas tak i politisk.

- Jeg var i utgangspunktet tilhenger av at vi skulle kjøpe ut hotellet i forrige runde. Men det dukket opp ting som gjorde det uaktuelt da. Men nå ønsker jeg å få løftet dette som en sak. En samdrift mellom hotell og kulturhus vil gi veldig store synergier, sier Bremnes.

LES OGSÅ: «FLÅMO INHABIL I MULIG HOTELLSAK», DER ANDRE POLITIKERE ER INTERVJUET OM SAKEN,  I DAGENS PAPIRAVIS/ PDF-AVIS