Klokka 18 møtes politikerne nok en gang for å diskutere bygging av nytt helsesenter eller ikke, etter at et hasteinnkalt formannskap nylig satte en bråstopp for et prosjekt mange trodde var "bankers".

Som Hitra-Frøya skrev sist fredag, er både leger og legesekretærer på Sistranda svært provosert og skuffet over at et flertall i formannskapet i siste liten kan ha ødelagt drømmen om nye lokaler for pasienter og ansatte.

Mindretallet, representert ved Ap og SV, forlangte en tilføyelse i møteprotokollen om at de ikke er interessert i å ta ansvar for konsekvensen av et eventuelt søksmål etter bråstoppen:

"Arbeiderpartiet og SV beklager på det sterkeste at Venstre, Frp og Sp vil si opp inngått leieavtale med Frøy Utvikling ang. bygging av nytt helsesenter.

De nevnte partier må være klar over hvilke konsekvenser dette kan føre til for Frøya kommune. Da med tanke på kommunens omdømme utad ovenfor sine innbyggere og innad for sine ansatte innenfor de helsetjenester som inngår i nevnte leieavtale, og ikke minst hvilke økonomiske konsekvenser dette kan medføre. Dette med tanke på et varslet rettslig etterspill med potensielle store økonomiske konsekvenser for Frøya kommune.

Vi forutsetter at de nevnte partier tar det hele og fulle ansvar for disse konsekvensene," heter det blant annet i møteprotokollen.

LAST NED SAKSPAPIRER TIL DAGENS EKSTRAORDINÆRE KOMMUNESTYREMØTE OG LES HELE MØTEPROTOKOLLEN HER

- Respektløst, uttalte lege Eli Crozier etter formannskapsmøtet, mens utbygger Helge Gåsø har varslet krav om økonomisk erstatning dersom det ikke blir bygging.