- Oppstarten blir i Skarsvågen og vi jobber oss til Titran. Alle boliger som ligger inne med feiing, får et varsel i posten 2-6 dager før tilsynet. Dette varselet gir både dato og klokkeslett, forteller feier Svein Arne Selvåg.

Tilsynet er informasjonsrettet i forhold til fyringsanlegget og brannsikkerheten i boligen.

- Dette tar 20 til 30 minutter, forklarer Selvåg.