På grunn av nybygging, utbedringer og vedlikeholdsarbeid av strømnettet, vil øyværinger bli berørt av strømutkoplinger både den 10. og 17. september.

- Kommunene er informert. I tillegg har vi informert alle store aktører om det som skal skje. Og alle berørte kunder vil få en SMS, sier Tore Wuttudal i TrønderEnergi Nett til lokalavisa.

Utkobling I

Søndag 10. september, kl. 09:00 – 16:00. Her vil hele eller deler av Fjellværsøya være strømløs i tidsrommet. Alle berørte kunder blir varslet.

Utkobling II

- Dette vil i utgangspunktet ikke berøre kunder, da vi forsyner via 22 kV-nettet i perioden. Tidspunktet er søndag 10. september, kl. 23:00 – 03:00. Forsyninga vil naturligvis være sårbar i disse timene, så vi velger å informere på forhånd, slik at publikum, kunder og kommunen er oppmerksom på dette, forteller Wuttudal.

Den berørte linja er 66 kV-linja mellom Fillan og Vikstrøm.

Utkobling III

Søndag 17. september, kl. 21:00 – 06:00. Her vil hele Frøya, og deler av Hitra bli strømløs. På Hitra vil områdene Vikstrøm, Melandsjø og Dolmøya bli berørt. Her vil det foregå arbeid på høyspentanlegget på Fillan transformatorstasjon, og 66 kV-linja til Vikstrøm. Alle berørte kunder, større bedrifter, og kommunene blir varslet.