De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at befolkningsveksten i øyregionen det siste kvartalet har stagnert.

I løpet av årets andre kvartal ble 11 færre frøyværinger, mens det ble tre flere innbyggere på Hitra. Nedgangen på Frøya skyldes et fødselsunderskudd på tre samt netto fraflytting på åtte.

Samlet betyr dette at det nå er 4937 personer på Frøya, og 4650 på Hitra.

Stabilt siden nyttår

I Snillfjord var det ingen endringer i 2. kvartal, og dermed er innbyggertallet fortsatt 982.

Ser vi hele halvåret under ett, viser tallene at Frøya har nøyaktig like mange innbyggere nå som ved nyttårsskiftet. Hitra har ni færre innbyggere siden 1.januar, mens det for Snillfjords del ikke er noen endringer.