I fjor fortalte NINA (Norsk institutt for naturforskning) om pionerparet fra Frøya, som ble de første havørnene til å få fram unger på Irland på et århundre, en begivehet også behørig omtalt her i lokalavisa. Men suksesshistorien slutter ikke her.

Andregenerasjons havørner

Nylig annonserte irske Golden Eagle Trust at minst 7- 8 par hekker i år, og to ungekull har allerede klekket. I alt 14 havørnpar par har nå dannet territorier i sitt nye hjemland, og det er all grunn til å forvente at antallet hekkende par vil stige i de kommende årene.

Duncan Halley og Torgeir Nygård, koordinatorer for den norske delen av gjeninnføringsprosjektet, er svært godt fornøyd med nyhetene, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA).

–Utviklingen av den irske bestanden har gått langt raskere enn forventet, sammenliknet med tidligere erfaringer fra Skottland.

Flere grunner til suksessen

I følge forskerne skyldes suksessen trolig et gunstig habitat, med mildt vær og mye tilgjengelig mat. I tillegg har irene gjennomført en rekke forebyggende tiltak for å hindre trusler mot den svært sårbare bestanden.

–Vi gratulerer med en oppmuntrende milepæl i havørnbestandens utvikling. Hver ny hekking tar oss nærmere målet om en livskraftig og selvfornyende havørnbestand, melder Halley og Nygård.

Duncan Halley (t.v.) og Inge Dahlø måler nebbet, noe som brukes i kjønnsbestemmelse (hunner har dypere nebb) siden det er ønskelig at fuglene som sendes til Irland er like mange hunner som hanner. (Foto: Asgeir Østvik)