I uka før og i påska ble det fanget en del stor slakteklar oppdrettslaks i Kvervasundet ved Innovamar. Fiskeridirektoratet mener laksen må stamme fra området rundt Innovamar , men har ikke funnet årsaken til at fisken har rømt.

- Har skjedd vedInnovamar

- Det ble fanget endel flere laks i påsken, etter at Salmar har drevet gjenfangstfiske i området.Det er ikke sannsynlig at laksen kan komme fra andre steder enn ved områdetrundt Innovamar. Det må ha skjedd noe der, men vi vet ikke hva som har skjedd,sa Ståle Hansen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet til hitra-froya.no likeetter påske.

Fiskeridirektoratetvet fremdeles ikke hvordan rømmingen har skjedd, etter å ha gjennomgått rutinerog systemer ved Innovamar sammen med Salmar.

- Har levertanmeldelse

- Vi mener laksen somrømte skulle til Innovamar, og mener det har skjedd noe i området ved Innovamarsom har forårsaket rømmingen. Vi anser det nå som en politisak, og vi leverteen anmeldelse på en ukjent rømming forrige torsdag. Jeg kan ikke si noe om hvaanmeldelsen går ut på, men vi ønsker at politiet skal se på saken slik at vifår oppklart hvordan rømmingen skjedde. Vi har ikke flere verktøy innenfor vårtregelverk til å finne ut hvordan det skjedde, sier Hansen.

Lokalavisa har i dagforsøkt å få en kommentar fra Salmar-ledelsen, men har foreløpig ikke oppnåddkontakt.