Statens vegvesen regner med gjennomslag i Valslagstunnelen før jul. Nå gjenstår om lag 400 meter før også Valslagstunnelen er ferdig drevet, melder Statens vegvesen

– Nå driver vi Valslagstunnelen fra begge sider. Vi har møtt på noen partier med dårlig fjell de siste dagene. Derfor har framdriften gått litt ned, men vi regner likevel med gjennomslag i tunnelen før jul, sier byggeleder Jostein Karlsen til Statens vegvesens nettsider.

Fenestunnelen åpner i vinter

Som lokalavisa har fortalt, har Statens vegvesen inngått en avtale med tunnelentreprenøren Kruse Smith om å åpne Fenestunnelen i januar 2013, nesten et år tidligere enn avtalt i den opprinnelige kontrakten.

Statens vegvesen forteller at arbeidet med å gjøre ferdig tunnelen pågår for fullt. Tunnelen har nå fått asfaltdekke og tilførselsveiene som kobler tunnelen til dagens fv. 714 skal snart asfalteres. Inne i tunnelen pågår vann- og frostsikring. Portalen på vestsida er ferdig, mens arbeidet med portalen på østsida pågår.

– Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan åpne tunnelen for trafikk. Vi håper å kunne åpne den i løpet av januar, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Ny åker ved Brattstiåstunnelen

I Brattstiåstunnelen pågår arbeid med portaler på begge sider. På vestsida av tunnelen brukes overskuddsmasser fra tunnelen til å opparbeide om lag 15 mål ny dyrka mark på arealer som før var et myrområde.

Se flere trafikknyheter her