Ole Henrik Fjørstad har vært sykemeldt siden 9.oktober, og er sykemeldt ut november. I kommunestyret den 25. oktober ble møtet lukket med henvisning til at det var en personalsak. I følge Frøya kommunes delegasjonsreglement er det kun rådmannen kommunestyret har personalansvar for.

Etter det hitra-froya.no erfarer, etter å ha snakket med en rekke kilder, dreide diskusjonen i det lukkede møtet seg om rådmannens engasjement i Frøya kommune. Bakgrunnen for dette er ikke kjent utenfor møtet. Men etter det lokalavisa kjenner til, skal Ole Henrik Fjørstad i ettertid ha fått beskjed om at Frøya kommune ønsker å avslutte hans arbeidsforhold, uten at dette skal være akseptert fra hans side.

Ordføreren vil ikke svare

Saken diskuteres allerede i politiske og andre kretser, men ingen av kildene vi har snakket med ønsker å stå frem offentlig.

Vi har gjentatte ganger vært i kontakt med ordfører Berit Flåmo, som verken vil bekrefte eller avkrefte at personalsaken dreide seg om rådmannen, eller om det er igangsatt en prosess for å avslutte rådmannens engasjement.

- Vi hører fra mange kilder at det foregår en prosess for å avslutte rådmannens engasjement i kommunen. Er det riktig eller ikke?

- Det har jeg sagt tidligere at jeg ikke har noen kommentar til, sier Flåmo fredag.

Tre timer langt lukket møte

- Det ble holdt et tre timer langt lukket møte angående en personalsak. Hvem andre enn rådmannen kan det ha vært diskutert, når den eneste kommunestyret har personalansvar for er rådmannen?

- Ja, det står vel det i delegasjonsreglementet, ja.

- Så var det rådmannen dere diskuterte, eller ikke?

- Jeg har ingen kommentarer til det, sier Flåmo.

Ole Henrik Fjørstad har ikke svart på lokalavisas henvendelser, men skal ha sagt til andre at han er gjort kjent med at det er igangsatt en prosess for å avslutte hans arbeidsforhold.