Det har i de senere årene vært mye uro rundt driften av bergverket som ligger nær tettbebyggelsen i Fillan. Mange naboer har gitt uttrykk for at driften bør opphøre. Samtidig er det ikke et ønske at steinbruddet for all framtid skal bli liggende slik det ligger i dag med høye loddrette bruddkanter.

Formålet med den framlagte driftsplanen er å sikre at avviklingen av bergverksdriften kan utføres med betingelser som gjør driften økonomisk forsvarlig samtidig som nabolaget ikke utsettes for uakseptable belastninger.

I driftsplanen for bergverket legges det opp til fire etapper med uttak ac ca. 40.000 tonn pr år. Den totale driftstiden er anslått til ca 15 år..