Fra og med i dag (onsdag)  er fylkesvei 714 gjennom Sistranda lagt om på strekningen mellom Hotell Frøya og busslomma nedenfor idrettshallen. Og folk må belage seg på endrede kjøreforhold gjennom sentrum i god tid framover.

KN Entreprenør har oppdraget med å bygge den såkalte miljøgata gjennom sentrum. Dette tiltaket var en forutsetning for å kunne ta ibruk arealene på sjøsida av fylkesveien til å bygge det nye kultur- og kompetansesenteret. Det bygges fartsbegrensende tiltak, slik at kryssing av veien skal bli tryggere når det kommer aktivitet på begge sider. Kevin Nordbotn i KN Entreprenør regner med at man vil måtte bruke den omkjøringa som nå er etablert, i minst en måned framover.

- Vi skal nå bryte opp og skifte all masse i den gamle veien på denne strekningen, og det skal legges brostein med figur i det som blir rundkjøringa. Det er det siste som kommer til å ta tid, sier Nordbotn.

Rundkjøringa som kommer i krysset opp til herredshuset, skal pyntes med en fiskefigur.

Når denne strekningen er ferdig, fortsetter anleggsarbeidet videre sørover. Den siste strekningen som tas er den mellom hotellet og avkjørselen til Maxtrim/Sistranda barnehage.

Hele miljøgata skal stå ferdig til kulturhuset åpner 17. mai neste år. Og kulturhuset kan faktisk ikke åpne, hvis miljøgata ikke er ferdig. Statens vegvesenet har nemlig lagt ned såkalt rekkefølgekrav: at de trafikksikkerhetsmessige forholdene som miljøgata skal bidra til, må være på plas, før det åpnes for ny aktivitet på sjøsida av veien.