Hitra kommune har kjøpt 10 dekar tomt til fergeleie i Laksåvika.

- Vi har underskrevet kjøpekontrakt med grunneieren i Laksåvika, i forbindelse med  fremtidig fergeleie. Hitra kommune ønsker å være i fremkant, og for kommunens del er det viktig for å skaffe hjemmel til å etablere et fergeleie. Grunneieren har også vært opptatt av at det blir utvikling i Laksåvika, så vi har hatt forhandlinger med gode rammer, sier Dag Robert Bjørshol, teknisk sjef i Hitra kommune.

- En del av kystriksveien

Han ser på tomtekjøpet som ett skritt nærmere fergeforbindelse.

- Vi har noen fremtidsvisjoner for samferdselen på kysten, og vi ser på en fergeforbindelse som en del av kystriksveien som skal gå fra Kristiansund og nordover(med fergeforbindelse mellom Hestvika og Ørlandet, journ.anm), samt for å få et utvidet bo- og arbeidsmarked. Vi håper at dette bidrar positivt til prosessen med fergeforbindelse i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal fylkeskommuner, sier Bjørshol.

Kommunen betaler 18 kroner per kvadratmeter for tomta, som blir nærmere 180.000 kroner til sammen.