I flere eposter til Frøya kommune, med kopi til lokalavisa og andre aviser, har signaturen Torbjørn Larsen bedt om innsyn i hva som ble gjort da kommunen ifjor inngikk ny bankforbindelse-avtale med Sparebank1 Midt-Norge. Politikerne valgte å vektlegge lokal tilstedeværelse mer enn laveste pris og forkastet rådet fra et konsulentfirma og rådmannen, som anbefalte Fokus Bank.

Fylkesmannen ber Frøya kommune prioritere et svar

I en ny epost til Frøya kommune skriver Larsen nå at det nærmer seg to måneder siden første innsynsbegjæring.

- Dessverre så nekter Frøya kommune å besvare mitt innsynskrav. Frøya kommune nekter også å videresende min klage til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Frøya kommune nekter også å besvare mine e-poster, hevder Larsen.

I et brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert rett før jul, anmoder også fylkesmannens saksbehandlere Frøya kommune om å prioritere å gi et svar.

- Dersom kommunen ikke har besvart din henvendelse eller ikke har behandlet et eventuelt avslag, anmoder vi kommunen om å prioritere dette, skriver fagsjef Trond Flydal hos Fylkesmannen.

Avviser vrang-vilje

Konstituert rådmann Per Gundersen sier til lokalavisa Hitra-Frøya at manglende respons til Larsen ikke handler om trenering eller uvilje.

- Dette handler om kapasitet og er på ingen måte en uvilje. Vi har ingenting å skjule, sier Gundersen til lokalavisa.

- Dette har overhodet ikke å gjøre med annet enn mangel på kapasitet. Vi har fire-fem slike saker inn til behandling akkurat nå. Vi tar slike henvendelser på alvor, enten avsenderen heter Torbjørn eller Kurt, sier Gundersen.

- Er tidkrevende

Rådmannen lar det på den måten skinne gjennom at han tror enkelte er opptatt av å få administrasjonen i Frøya kommune til å gjøre ting som ikke er "spesielt produktivt". Som lokalavisa skrev for kort tid siden, har Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund varslet at forbundet vil forfølge flere avtale-inngåelser i Frøya kommune. Dette som en slags "hevn" for tidligere ordfører Hans Stølans uttalelser om villaksen.

- Vi bruker masse tid på dette. Flere av sakene inneholder relativt gamle dokumenter. For eksempel vaskeri-saken, der anbudet ble sendt ut i 2002. Det er litt krevende å hente fram alt i tide, sier Gundersen.