En russisk skipper om bord på et skip som seiler under St. Kitts og Nevis flagg, ble torsdag kveld tatt hånd om av bevæpnet politi etter at  skipet hadde lagt til ved Kvernhusvik skipsverft samme dag.

I følge politiet hadde mannen et sykdomsbilde som gjorde at han virket truende på folk, og at det derfor var nødvendig å få kontroll med personen.

- Mannskapet hadde følt seg truet

Otto Lien daglig leder ved Kvernhusvik skipsverft, forteller at det var losen om bord som varslet om skipperens ustabile oppførsel.

- Losen hadde sett hvordan skipperen oppførte seg, og han hadde snakket med mannskapet om bord, som fortalte at de hadde følt seg truet av skipperen. De ønsket å få skipperen bort fra skipet, sier Lien.

- Var syk og trengte hjelp

Lien ønsket heller ikke å ha den ustabile personen på området.

- Vi kunne ikke ta sjansen på å ha mannen om bord i båten i jula. Mannen var veldig ustabil og vi visste ikke hva han kunne finne på. Det var en vanskelig situasjon, så vi fikk hjelp fra politiet. Mannen var syk og måtte på land for å få behandling. Så vidt jeg vet ble mannen fraktet til sykehus i Trondheim, sier Lien.