Det som skulle være en gladsak, og hvor barnehagebarna var spente på om eggene ville klekkes, endte i tragedie for måkeparet. Allerede dagen etter at lokalavisa omtalte reirfunnet, var eggene forsvunnet.

Hadde det bare vært eggene som var blitt tatt, kunne nok fiskemåkene lagt nye egg, og fortsatt hekkingen. Men også reiret var fjernet, noe som tyder på at det er mennesker som har vært på ferde.

- Det var veldig dumt, for ungene syntes det var artig, og gledet seg til måkeungene skulle klekkes. Når også reiret var borte, det ha vært mennesker som har gjort det. Barnehageungene syntes så synd på måkene at de laget nytt reir til dem, men det kom selvfølgelig ikke egg i det, sier Anette Omdal i Sistranda kystbarnehage.