Hitra kommune hadde fredag morgen og formiddag store problemer med telefontrafikken og datalinjene. Problemene gjaldt også legekontoret.

Ved 10.45-tida får lokalavisa opplyst at problemene med telefon og data er løst på rådhuset. Men fra legekontoret signaliseres det at det ved lunsjtider fortsatt er problemer med data-tilgangen.