6. og 7. trinn ved Strand samlet inn premier til loddsalg, som foregikk på deres lokale Bunnpris-butikk på Badstuvika. Elevene har jobbet med emnet på forhånd og har satt seg inn i hva Amnesty står for. Med stor iver gikk de rundt i butikker på Fillan og ringte til lokale bedrifter på Innsida. De fikk mange flotte premier.

- På omgang sto de på butikken og solgte lodd til mange rause givere. Tilsammen fikk vi inn 7.781 kroner, forteller Anne Merete Ulvær.

Hun legger til at skolen og elevene retter en stor takk til alle sponsorer for flotte premier og en spesiell takk til Trygve og alle de hyggelige ansatte på Bunnpris, som tok godt imot ungene.