Hitra kommune har det siste året en rekke eksempler på bygge- og rehabiteringsprosjekter der anbudene har havnet godt over rammene som kommunetsyret har satt. I siste kommunestyre varslet rådmannen at han vil ha se på en annen strategi enn den kommunen har brukt.

- Når kommunen gjør vedtak med ei ramme for hvor mye vi har tenkt å bruke på et prosjekt, og dette offentliggjøres, så er det klart: vi kler av oss buksa, sa rådmann Roger Antonsen.

Tirsdag vil han legge fram det han kaller en «muntlig betraktning» til formannskapet om hvordan man skal løse dette.

- Det skal være mulig at rådmannen gis fullmakt til å hente inn tilbud, uten at politikerne vedtar rammene på forhånd. Da kan man gjøre vedtak når man vet prisen, sier Roger Antonsen.

Han vil ikke si at entreprenørene bevisst spekulerer i å legge seg over rammene.

- Det har jeg ingen forutsetning for å si. Men det er jo påfallende. Og sender vi ut et anbud etter vedtatte rammer, så vet jo alle prisen, sier rådmann Roger Antonsen.