Tirsdag 12. februar kommer LO-leder Roar Flåten til Frøya for å få innblikk i Frøya kommunes planer for Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk på Sistranda. På programmet står også besøk på Innovamar på Nordskaget.

Det forteller prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy.

Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk/Frøya kultur- og kompetansesenter skal inneholde blant annet videregående skole med spesialisert havbrukslinje, opplevelsessenter relatert til laks og naturinformasjonssenter for Froan, i tillegg til kulturhus-funksjoner.

Frøya kultur- og kompetansesenter skal stå ferdig 17. mai 2014, samme år som havnasjonen Norge fyller 200 år og Frøya 50 år som sammenslått kommune.