Rundt midten av august fikk Måsøval Fiskeoppddett varsel fra Mattilsynet, etter å ha overskridet lusegrensene i tre uker ved oppdrettslokalitetene Lamøya og Bukkholmen.

Først prøvde selskapet å behandle oppdrettsfisken med Hydrogen Peroxid (H2O2) og kombibehandling av ulike medikament, uten hell. Ved hjelp av leppefisk fikk de ned lusegrensene til under 0,5 voksne hunnlus pr.fisk innen fristen.

Dermed unngikk de en dagsbot for begge anleggene på over 230.000 kroner.

Overskred grensen i år også

- Lamøya slaktet vi i uke 35. Vi skulle egentlig slakte oppdrettsfisken på Bukkholmen i uke 41, men får den ferdig i løpet av denne uken (uke 39), siden laksen hadde en vekt på over 4 kg, sier produksjonsleder hos Måsøval, Harry Osvald Hansen.

- Ved å bruke kombibehandling og leppefisk fikk vi ned lusetallene. Vi har også investert mye penger i vask og renhold av nøtene vi bruker og har et eget produkt av rognkjeks, forklarer produksjonslederen videre om hvordan de fikk ned lusetallene.

- Ut fra de vi ser, overskred dere lusegrensene på de samme plassene i fjor også?

- Det stemmer, men denne generasjonen var bedre enn den forrige. Anleggene ligger på et utfordrende sted, men jeg tror det skal gå bra fremover. Men det er helt klart at lakselus generelt sett er en stor utfordring for næringa, mener Hansen.

Lokalavisa har vært i kontakt med Ivar Eiken, som er avdelingssjef for Mattilsynet Trondheim og omeng, som inkluderer Hitra og Frøya.

- Hva slags konsekvenser kan det få for oppdrettsselskapene hvis de overskrider lusegrensa?

- Vil senke kapasiteten eller stenge anlegg

- Tvangsbot bruker vi kun for å få oppdrettsselskapene til å gjennomføre de tiltakene vi ber om. Bøter er ikke noe vi ønsker å bruke. Siden slaktekapasiteten har vært såpass sprengt flere steder har selskapene fått lengre tid enn de pleier i denne runden, sier Eiken.

- Hva tenker du bør gjøres for å gjort noe med luseoverskridelsene?

- Siden mange bruker 95 prosent av kapasiteten sin på oppdrett har de ikke har noen mulighet til å slakte selv, hvis det oppstår luseoverskridelser de ikke får gjort noe med. Dermed kan det være aktuelt å senke kapasiteten på anleggene, slik at man er mer føre var. Eventuelt trekke tilbake tillatelser for hele anlegg, hvis vi ser at det blir luseoverskridelser mange ganger, advarer avdelingssjefen i Mattilsynet.