Hørt det før?

Selvsagt har du det, nå er det valgkamp igjen og politikere gir løfter om det meste.

Vi i Miljøpartiet De Grønne på Frøya har ikke vært med på dette før og det er spennende for oss å se hva vi kan få til. Siden vi er ferske i frøyapolitikken får vi mange spørsmål, hva vi står for og hvordan vi vil gjennomføre. Noen svar kan vi gi med en gang, andre ganger må vi lete oss fram til informasjon. For det er ikke bare å gi et løfte, vi må også vite at vi kan holde det.

Forrige uke var Nei til vindkraft på Frøya ute med spørsmål. Da ønsket vi at Frøya var en Transparency kommune, for å finne fram i dokumenthaugene var ikke enkelt. Etter å ha gravd dypt og lenge i pdf'er og rapporter fra de forskjelligste fagmiljøer mener vi at det finnes muligheter for å stoppe denne nedbygginga av fastland på Frøya. Men da må vi få plass i kommunestyret.

At vi går imot vindkraft er overraskende for mange, vi vil jo ha fornybar energi. Men når vi har så mye hav som kan gi energi i form av vindmøller til havs, bølgekraft og tidevannskraft ser vi ingen årsak til at vi skal ødelegge for fugleliv og naturopplevelser på land.

Og når vi nå er ute på havet. Hva ser vi der? En blå åker som dyrkes opp på et vis som ikke er særlig miljøvennlig. Hva skjer den dagen resten av verden finner ut at de vil ha økologisk og bærekraftig mat? Jo, den norske laksen produsert på Frøya kan tape kampen. Da mister vi en stor industri og mange arbeidsplasser. Vi i De Grønne ønsker å gi oppdrettsnæringa vilkår som gjør at de kan satse på å bli mer miljøvennlige.

Kystsoneplan, det etterlyste en fisker (og politiker) nylig. Kystfiskerne trenger bedre muligheter for å kunne opprettholde sitt yrke, og rekruttering til yrket. Frøya som kommune har alltid hatt fiskere, før var fiskerbonde et yrke som livnærte mange. Å drive slikt kombinasjonsbruk er ikke lenger mulig, men å lage en kystsoneplan for å sikre fiskerne en framtid, det må vi da kunne få til. Erfaringsmessig så er ikke Frøya kommune så veldig opptatt av sånne planer, de blir gjerne bare veilledende for hvor dispensasjoner skal gies. Men kommer vi inn så lover jeg å passe på at planen lages og holdes.

For det var dette med planer og dispensasjoner. Strandsoneloven gjelder for hele landet, eller gjør den det? Vi er flere som har spurt oss om dette etter at Naturvernforbundet la fram rapporten om hvordan kommuner over hele landet følger opp. Frøya kommune kom veldig dårlig ut der. Ser vi litt fram i tid så bør vi ha satset på næringsveier som kan gi naturen et pusterom. Turisme er en sånn næring, men da trenger vi faktisk strandsona.

Framtidas næringer ja. Det var en som tok for seg forgubbing i det politiske miljø her forleden. Han lurte litt på hvordan det kunne ha seg at vi i Miljøpartiet De Grønne som har så mye flott ungdom inne i byen ikke hadde flere unge på lista vår. Svaret ligger i spørsmålet. Ungdommen er i byen hvor de utdanner seg til å ta vare på framtida vår. For å få disse unge til å bosette seg på Frøya trenger vi en god plan, en plan om grønne næringer for framtida.

En klok mann sa en gang at vi må se på fortida for å forstå fremtida, gjør vi det ser vi at det logiske for Frøya er å bevege seg i en grønn retning nå, før det er for sent.

Med Grønn hilsen fra

Grethe Cassandra Nordheim

1.kandidat Miljøpartiet De Grønne Frøya