Frøya og Hitra har de siste to-tre årene etablert en rekke interkommunale tjenester innen helse- og omsorgsområdet. Ett av disse er livstil- og folkehelsesenteret på Fillan. Selv om senterlokalene står ferdig først i disse dager, er tilbudet blitt kjørt på Hitra helsetun siden mai 2013. Tilbudet er en del av den forebyggende helsetjenesten, der pasienter med ulike typer lidelser får tilbud om trening kombinert med faglig oppfølging. Med henvisning fra lege får man et opptreningstilbud som kan vare inntil tre måneder.

Storfornøyde

En brukerundersøkelse viser at de som har fått tilbudet,mener de har fått svært god hjelp og behandling. Bortsett fra på spørsmålet om " tilfredstillende lokaler og beliggenhet", hvor det er gitt svært sprikende svar, har brukerne krysset av for at de enten er "i stor grad" eller "svært stor grad" fornøyde med det tilbudet de har fått.

Men det er en hake ved undersøkelsen: av de 22 som har svart, er det kun en fra Frøya. Det interkommunale tilbudet som har eksistert i to år, er i svært liten grad brukt av frøyværinger. Helt fram til nå i høst, har det på det meste vært fem frøyværinger blant de inntil 40 som har hatt trening på livstil- og folkehelsesenteret.

I evalueringsrapporten for de interkommunale tjenestene, som ble ferdigstilt 3. september, beskrives livstil- og folkehelsesenteret som et godt tjenestetilbud, men som man likevel må vurdere samarbeidet om. Selv om Hitra er vertskommune, bidrar Frøya kommune økonomisk til drifta på lik linje. Frøya kommune skal nå vurdere kost/nytte-effekten av å være med på dette samarbeidet.

Kan ikke betale hvis det ikke brukes

Helge Borgen (Ap) leder driftsutvalget i Frøya kommune, som behandlet rapporten i siste møte.

- Hvis det er sånn at vi ikke benytter tilbudet, så kan vi heller ikke fortsette å betale store summer på det. Men først må vi nå finne ut av hvorfor folk ikke bruker det, og om noe kan gjøres for at det blir mer brukt. Først da kan vi trekke en konklusjon, sier Helge Borgen.

Avstander, kombinert med at pasientene ikke får dekket turen gjennom NAV, er luftet som en årsak til at så få frøyværinger har tatt turen til Fillan for å nyte godt av dette tilbudet.

Frøyalegene har ikke henvist

En annen faktor er at brukerne trenger henvisning fra lege, og at legene på Frøya i svært liten grad har henvist pasienter til den medisinske treningsklinikken. Men her har det skjedd noe etter at rapporten ble skrevet.

- Nå i høst har vi 12-14 frøyværinger som bruker tilbudet. Det betyr cirka en tredel av de som er her. Det handler kanskje om at det begynner å bli bedre kjent, og at legene får tilbakemeldinger fra folk som har gode erfaringer, og dermed henviser flere hit, sier Jonas Sjømæling ved livstil- og folkehelsesenteret.

- Er det for store avstander?

Driftsutvalget i Frøya har gitt rådmannen oppdrag å undersøke hva som er grunnen til at det har vært så få frøyværinger med på tilbudet. Kommunalsjef for helse, Beathe Sandvik Meland, forteller at man er i gang med disse undersøkelsene.

- Vi har hatt samtaler med andre fagtjenester: fysioterapauter og leger, for blant annet å finne ut hvorfor så få er henvist til tilbudet. Vi ser også på dette med avstander og skyss. Så langt er dette et tilbud der brukerne må ordne og koste skyssen selv. Spørsmålet er om det er for lang avstand fra øyrekka og utkantene på Frøya til Fillan. Vi skal gå gjennom dette og legge fram sak til politikerne i oktober, sier Beathe Sandvik Meland.

Siden brukerundersøkelsen ble gjort, og evalueringsrapporten utformet, har det da skjedd ting. En av de frøyværingene som nylig er henvist til treningsklinikken, er Kristin Hansen.

- Jeg ble henvist hit, og dette er min andre trening. Jeg kjører selv fra Frøya, og skal trene her tre ganger i uka framover. Jeg kjenner at det gjør bra for meg å komme igang med dette, forteller hun.