Sveinung Gundersen, Frøya, er den eneste fra øyregionen som blir representert i Sør-Trøndelag Fylkesting etter høstens valg.

Arbeiderparti-representanten blir dermed alene om å tale øyregionens saker i dette utvalget.

I tilegg må også nevnes at unge Lars Johan S Vitsø fra Hemnskjel har fått plass i samme fylkesting. Også han representerer Arbeiderpartiet.

Dette er de 43 representantene som har fått plass i fylkestinget i Sør-Trøndelag:

Ap

Tore O. Sandvik, Trondheim (fylkesordfører)

Kirsti Leitrø, Ørland

Hanne M Bjørnbet, Trondheim

Per Olav S Hopsø, Melhus

Stig Klomsten, Trondheim

Gunn Elin Flakne, Tydal

Renate Tårnes, Bjugn

Pål Sture Nilsen, Klæbu

Ellen Haugen Bergsrønning, Meldal

Arnfinn Brechan, Trondheim

Kristin Strandheim, Malvik

Kristian Torve, Oppdal

Sonia Kvam, Trondheim

Sveinung Gundersen, Frøya

Liv Hanne Tønset, Røros

Lars Johan S Vitsø, Trondheim

Tone Sumstad Nyeng, Rissa

Høyre

Torhild Aarbergsbotten, Ørland

Henrik Gottfries Kierulf, Trondheim

Guro Angell Gimse, Melhus

Jan Grønningen, Agdenes

Anne Kathrine Slungård, Trondheim

Rune Schei, Rissa

Siri Holm Lønseth, Trondheim

Vegard Elde Vefring, Trondheim

Senterpartiet

Gunn Iversen Stokke, Skaun

Liv Darell, Rissa

Rune Krogh, Røros

Rasmus Skålholt, Orkdal

Miljøpartiet De Grønne

Jan Bojer, Trondheim

Margarita Pareja Chaccara, Skaun

Tore Dyrendahl, Rissa

Frp

Lill Harriet Sandaune, Malvik

Anita Gilde, Skaun

Gunnar Singsaas, Åfjord

SV

Rakel T. Skårslette Trondal, Malvik

Knut Fagerbakke, Trondheim

KrF

Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug, Meldal

Trygve J. Gjermstad, Trondheim

Venstre

Elisabeth Paulsen, Trondheim

Tove Eivindsen, Trondheim

Rødt

Tor Berg, Trondheim

Pensjonsistpartiet

Svein Otto Nilsen, Trondheim

De nye komitelederne i Sør-Trøndelag fylkesting er også klare.

Komiteen for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse

Kultur-, velferd- og og miljøkomiteen skal nå hete Komiteen for kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse. Den skal ledes av Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).- Det er et stort privilegium å få lede en komite som i så stor grad berører og engasjerer folk, sier han til fylkeskommunes nettside.Han ser frem til å ta fatt på en rekke store oppgaver.

- Sammen med resten av komiteen blir det spennende å følge mange av de store sakene fremover. For eksempel VM på ski, som vil bety utrolig mye for hele regionen, utviklingen av nye kulturbygg i Trondheim og satsingen på folkehelse, sier Skurdal Hopsø. Nestleder i komiteen blir Jan Bojer Vindheim (Miljøpartiet de grønne).

Komiteen for infrastruktur

Karin Bjørkhaug (Krf) fortsetter som leder for samferdsel og vei,. Denne komiteen heter nå Komiteen for infrastruktur. Her får hun med seg Torhold Aarbergsbotten (H) som nestleder, som tidligere. - Ny oppdeling og nye oppgaver gir nye muligheter. Bredbånd er viktig infrastruktur og relativt sett enda viktigere der annen infrastruktur er svak, sier Bjørkhaug på fylkeskommunens nettside.Hun ser frem til å arbeide for et helhetlig og sikkert transportsystem som bidrar til og bygger opp under utvikling av hele regionen, sammen med både nye og erfarne politikere.

Komiteen for opplæring og tannehelse

Opplæringskomiteen skifter også navn, og tar med seg ansvaret for tannhelsen. Komiteen for opplæring og tannehelse er det nye navnet.Hanne Moe Bjørnbet (Ap) er leder. - Målet mitt er at Sør-Trøndelag skal ha en skole hvor alle ungdommer får brukt sine talenter, og som møter behovene for arbeidskraft i fylket vårt. Det er en krevende oppgave, som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med blant annet elever, lærere, kommuner og næringsliv, sier Bjørnbet. Her blir Elisabeth Paulsen (V) nestleder.

Komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling

Stig Klomsten (Ap)) blir leder for Komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling, tidligere Regional utviklingskomite.

Rakel Skårslette Trondal (SV) blir nestleder her. - Kollektivområdet er utfordrende, men svært viktig for å motstå sentralisering, sikre geografisk store arbeidsmarkedsregioner, gjøre kulturtilbud tilgjengelig for barn og unge bosatt utenfor tettsteder og er ikke minst viktig i et miljøperspektiv, sier Klomsten på fylkeskommunens nettside.

De første møtene i de nye komiteene holdes 28. oktober.