Hitra kommune jobber med å lage en ny kommunal nettside.

- Vi forventer å ha denne klar til lansering 31.10. Innspill fra politikerne er ønskelig. Vi jobber raskt så dette må komme så snart som mulig, heter det i referatet fra siste formannskapsmøte.