Her er oversikten over de siste lederskifter, styreendringer, regnskap, nyetablerte og oppløste selskaper