- Det er nå mottatt positive signaler på at ST Olav er villig til å avstå de parkeringsplasser som må til for å realisere en holdeplass med leskur, skriver plan- og driftssjef Harald Storrønning i AtB i en epost til Hitra kommune. Assisterende rådmann Harald Hatle har viderebringt synspunkter fra Hitra pensjonistparti, som i flere omganger har etterspurt en bedre løsning på pasienttransporten til/fra sykehuset i Orkdal. Et slikt leserbrev fra pensjonistpartiets Jan Egil Handberg ble også gjengitt i lokalavisa sist uke.

- Pensjonistpartiet har fått en rekke henvendelser fra reisende både fra Frøya og Hitra som har benyttet seg av dagens busstilbud til Orkdal sykehus i forbindelse pasientreiser. Uten unntak går henvendelsene ut på misnøye med dagens ordning, refererer Hatle.

- Svært belastende for enkelte

Tidligere gikk helsebussen innom Orkdal sykehus, men ved overgang til nytt selskap så falt dette tilbudet bort. I dag går bussen via gamle E39, sorenskrivergården, Follo, Evjen for så å returnere tilbake via Orkdalsveien der den stopper på bussholdeplass. Fortsatt er det et stykke å gå inn til sykehuset for den som er dårlig til beins.

- Fra holdeplassen må pasientene ta seg videre inn til sykehuset, noe som for enkelte kan være svært belastende. Pensjonistpartiet er av den formening at det må være mulig å legge om dagens rute slik at bussen kjører innom Orkdal sykehus. Det bør være fullstendig unødvendig å ta en «strafferunde» om Fannrem når det allerede eksisterer en rundkjøring inne på sykehusets område. I tillegg vil jeg tro at denne «strafferunden» er en unødvendig stor kostnad for fylkeskommunen/busselskapet, skriver ass.rådmann Hatle.

Kostbar rundtur

I svaret fra AtB skriver Storrønning at dette er en velkjent problemstilling, men også at det er håp om en løsning.

- Vernesiden i operatørselskapet Boreal tok høsten 2013 opp trafikkutfordringen med snuing av stor buss utenfor hovedinngangen til Orkdal sykehus. Drosjer, feilparkerte biler og mange inn- og utpasserende gjorde dette til et trafikkfarlig situasjon. Som du så korrekt påpeker ble dette en problemstilling da AtB overtok, men dette skyldes delvis at helseforetaket ikke fornyet avtalen om helsebuss: Dette medførte at sjåføren ble alene igjen med manøvrering av bussen og uten noen til å assistere ved rygging og snuing og vi har sagt oss enig i verneombudenes vurdering i denne saken. All på- og avstigning må nå skje i Orkdalsveien og rundturen om Fannrem utgjør en unødvendig merkostnad på drøyt sjuhundretusen for AtB, skriver Storrønning.

Driftssjefen forteller at AtB siden 2014 har jobbet for en avklaring med St Olav om å få opprette en holdeplass ca 50-70 meter fra hovedinngangen som benyttes ved på-/avstigning til/fra Hitra, Frøya og Aure.

Håper på snarlig avklaring

- Det er nå mottatt positive signaler på at ST Olav er villig til å avstå de parkeringsplasser som må til for å realisere en holdeplass med leskur. AtB har videre kontaktet fylkeskommunen for å få avklart finansiering da dette er et veieieransvar. Ettersom parkeringsplassen ligger på ST Olavs eiendom må det trolig forhandlinger til før bygging kan finnes sted. AtB har hatt dette som en prioritert oppgave i lang tid og håper nå på en snarlig avklaring til det beste for alle de som reiser kollektivt til/fra St Olav på Orkanger, forteller Storrønning.

I et epostsvar til Pensjonistpartiets Per Ervik skriver Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) at han prøver å få til en løsning i samarbeid med Orkdal kommune.

- Snakket senest i går med ordføreren i Orkdal om det. Han har nå fått lovnader fra St. Olav om at de vil bidra til å få opparbeidet en stopp for buss inkl leskur, inne på sykehus-/parkeringsområdet. Orkdal kommune vil også bidra. Så kanskje er det nå grunn til å tro at det endelig vil skje noe, jeg skal i alle fall søke å bidra til det, skriver Haugen sist lørdag.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no

Plan- og driftssjef Harald Storrønning i AtB har håp om at det skal være mulig å finne en løsning på et problem som i flere år har opptatt pasienter og politikere.