- Aldri før har så mange AUF-ere fra hele fylket deltatt på årsmøte til fylkespartiet, vi skal ta kampen for ungdoms viktigste saker, sier Broholm.

- Det at vi som AUF-representanter fra Hitra får mulighet til å påvirke fylkespartiet i helgen, viser hvor stor AUF i Sør-Trøndelag har blitt, og hvilken gjennomslagskraft vi har i hele fylket, mener Broholm

De viktigste sakene AUF har i bagasjen når de reiser til årsmøte til helgen er lærlingebevis og at voldtekt blir klassifisert som et våpen.

- Vi skal jobbe for at lærlinger får de samme rettighetene som studenter i forbindelse med rabattordninger og studiebevis. Vi har derfor et forslag som skal sørge for at lærlingebevis og studentbevis skal bli likestilt. Dette er viktig for å øke statusen til lærlinger og de som går yrkesfag, fortsetter Broholm

Også voldtekt opptar AUF, som mener voldtekt må klassifiseres som våpen.

- Vi ser at voldtekt blir brukt systematisk som våpen i krig og konflikt, og de som blir rammet hardest er kvinner og barn. Vi må sørge for at Arbeiderpartiet jobber internasjonalt for å få denne saken på dagsorden. Verdenssamfunnet må si klart i fra at en slik krigføring er uaktuelt, avslutter Broholm