Entreprenør Kruse Smith har nå arbeidet med tunnelene på fv. 714 i om lag tre måneder. Nylig passerte de 1000 meter.

– Alt går foreløpig etter planen. Entreprenøren er godt i gang, og sprenger nå ca. 100 meter tunnel i uka, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Sprengningsarbeidet foregår parallelt i de to lengste tunnelene. Per 26. mars var det i Valslagstunnelen drevet 621 meter (24 prosent av total lengde), mens det i Fenestunnelen var drevet 561 meter, dvs 52 prosent.

Følg framdriften her