Kreftforeningens landsomfattende innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft retter i år oppmerksomheten mot kreftformer som få overlever.

- Vi syns det er flott at russen ved Hitra videregående skole og Frøya videregående skole også i år stiller så sporty og velvillige opp for aksjonen. På landsbasis  vil det være i sving over 15.000 bøssebærere, og majoriteten av disse vil være russ. Ta godt i mot våre bøssebærere, sier distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge Anne Lise Nessæther.

De store sykdomsgruppene som bryst-, prostata- og tarmkreft har høy overlevelse, og mange kreftformer har hatt en jevn stigende overlevelsesgrad de siste 50 årene. Andre diagnosegrupper befinner seg i andre enden av skalaen, og disse diagnosene er det nødvendig å forske mer på.

Blant dem er lunge-, bukspyttkjertel- og spiserørskreft. Til sammen tar de nesten 3000 liv i Norge hvert år. Lungekreft er en av de kreftformer som rammer flest i Norge.

Hvert år får ca. 2500 sykdommen og ca. 2100 av de årlig 10 000 kreftdødsfallene skyldes lungekreft.

– Vi har samme tema som i fjor fordi det er nødvendig med mer forskning på kreftformene som har veldig lav overlevelse. Vi ønsker å kunne bidra til et skikkelig forskningsløft og få fortgang i forskningen på disse kreftformene. Dette vil gjøre at flere overlever i fremtiden, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

I fjor ble det samlet inn et rekordbeløp på 16 millioner kroner.

- Vi har fått inn rekordmange søknader på fjorårets midler, og et av prosjektene vi har valgt å støtte med fem millioner kroner er etableringen av et kvalitetsregister for lungekreft. Dette vil hjelpe til å gi raskere og riktigere diagnose, som igjen medfører skreddersydd behandling, og at flere vil overleve. Dette er et godt eksempel på hvordan de innsamlede midlene kan bidra til å kurere kreft, sier Ryel.