De lokale ordførerne på Hitra og Frøya har tatt til orde for å bedre kommunikasjonen til Ørlandet. Bakgrunnen er at Ørlandet får kampflybasen, og regionen må bygges sammen som et sterkere felles arbeidsmarked.

LES MER i dagens papiravis/eAvis: Flyplassen kan rykke nærmere

Fylkesutvalget sitter nå (tirsdag) i møte, og skal gjennomgå hvilke krav som skal settes, når hurtigbåt/fergetilbudet skal ut på nytt anbud.

Flertallet har blitt enige

Hitra-froya.no snakket med leder i samferdselskomiteen, Karin Bjørkhaug (Krf), rett før møtet ble satt. Hun møter ikke i utvalget i dag, men kan fortelle at partiene som danner flertall sammen med KrF - Ap, Sv og Sp - har blitt enige. De ønsker at anbudsrunden skal ta høyde for at hoved-kampflybasen kommer til Ørland, og at det skal legges inn rom for tilpassinger til dette i anbudsperioden.

Blant punktene i deres innstilling finner vi et et helt nytt tilbud som berører øyregionen, nemlig at det etableres hurtigbåt-rute mellom Brekstad og Fillan. Dette skal legge til rette for pendling mellom Hitra/Frøya og Ørlandet.

Her er forslaget (utdrag):

Forslag til vedtak sak 104/12 Anbud hurtigbåt 2014 på vegne av AP, SP og SV v/Kirsti Leirtrø (utdrag):

A. Krav til fartøyenes hastighet i Trondheimsfjorden legges på 50 min for pendlertilbud Brekstad – Trondheim

B. Krav til responstid for reservefartøy i Øyrekken og for Bygdebåtruten i Osen settes lik 8 timer.

C. Som fylkesrådmannens om tobåtsløsning hele året (ferje + katamaran). Minimum kapasitet ferge 18 personbiler, minimum kapasitet katamaran 6 personbil og 70 passasjerer. Rutetilbud som skal ivareta dagpendlerbehov mellom Sula, Bogøyvær, Mausundvær til Frøya legges inn som opsjon. Rutetilbud til Halten lik dagens rutetilbud.

D. Utvidet frekvens Trondheim – Brekstad, samt avgang fra Fillan legges inn som en del av tilbudet.

E. Bestilt utredning av muligheter for batteridrevet båttilbud på strekningen Trondheim – Vanvikan tas opp til ny vurdering i en egen sak.

F. Båttilbudet ses i sammenheng med buss og flytilbud og ruteplanlegges sammenhengende.