Gjevik sikter til artikkelen i lokalavisa Hitra-Frøya sist tirsdag, der saken gjaldt Frøya formannskaps ønske om å holde et lukket møte for å diskutere strategier.

- Formannskapet bør sette av tid til en strategidiskusjon, der vi kan samles og diskutere fritt i dette fora uten at det kommer ut i media før vi kommer med forslagene. Vi må holde kortene tett til brystet inntil da, foreslo Helge Borgen i begynnelsen av møtet, ifølge møtereferatet i lokalavisa.

Dette har fått Ap-medlem Gustav Gjevik på Mausund til å reagere og skrive leserinnlegg til dagens Hitra-Frøya (papiravisa og eAvisa).

Kjøp og les hele avisa her

- Utenfor demokratisk kontroll

- Jeg registrer at noen folkevalgte politikere ønsker å omgå kommuneloven. Etter 22. juli har mantraet til norske folkevalgte og Arbeiderpartiet vært «Mere åpenhet og mere demokrati». Dette som det nå gies signaler om er det motsatte.  At politikere kan ønske seg å få lagt grunnlag for en framtidig utvikling av kommunen utenfor demokratisk kontroll er skremmende, mener Gjevik og kaller det et sykdomstegn.

- Hva er det som skal behandles og som dere mener er så viktig at det ikke kan behandles på vanlig demokratisk måte. Hva er det som er så viktig at kun 8 personer i Frøya kommune er kompetente til å behandle og bestemme dette, spør Gjevik i leserbrevet.

Til hitra-froya.no utdyper Gjevik, som har stått på valgliste for Frøya Arbeiderparti, at han syns det hele er virker horribelt.

- Politikere som ønsker slik makt er ødeleggende for utviklingen og demokratiet, mener Gjevik.

Ordfører Berit Flåmo forklarte i tirsdagsavisa at formannskapet ønsker et arbeidsmøte, der det ikke skal gjøres noen vedtak.

- Vi ville bare diskutere de utfordringene vi har. Derfor blir det ikke noe åpent møte, sa Flåmo til lokalavisa sist tirsdag.

- Hvorfor blir ikke møtet åpent?

Kan komme inn på forretningsmessige ting

- Fordi vi kan komme inn på forretningsmessige ting som vi ikke kan snakke om i åpne fora. Aktiviteten på Frøya er stor og vi får kjennskap til ting som vi ikke kan gå ut med i forhold til næringslivet. Derfor ser vi ikke for oss at folk skal være der, sa Flåmo, men var også opptatt av at ting skal skje formelt riktig.

- Ja, vi må sjekke ut at vi gjør ting riktig, og passe oss for å ikke stenge ut almennheten. Og jeg registrerer at vi må vise frem noen paragrafer før vi kan lukke møtet. Det er noe jeg må ta stilling til i forkant av møtet. Men det blir en balansegang mellom offentlighet og hvordan vi skal berøre ting vi ikke kan si høyt. Der vil jeg heller ikke trampe i klaveret. Dette skal jeg finne ut av, sier Flåmo.

Fylkesmannen: - Må begrunne

Trond Flydal, fagsjef ved juridisk enhet hos fylkesmannen, er klar på at formannskapet ikke kan møtes uformelt, og at de må komme med en begrunnelse for at de skal lukke møtet.

- Det er en grunn til at vi har disse reglene. Man hører gjerne fra folkevalgte organer at de vil ha arbeidsro og vil diskutere åpent uten å bli referert. Men det er en del av tilliten til forvaltningen og politikerne at de skal stå frem og si hva de mener, sier Flydal.