Slik ser det ut langs Bustlisundet - åtte år etter veistengingen