Vedtok barnehageløsning: - Det beste vi rekker å få til nå